Duszpasterstwo

Duszpasterstwo parafialne to zorganizowana duchowa opieka nad wiernymi, organizowana najczęściej przez proboszcza, która polega na głoszeniu prawd  wiary i celebrowaniu liturgii. W tej części naszej strony znaleźć można informacje m.in.o historii parafii, istniejących w niej grupach, rozważania, ...

Liturgiczna Służba Ołtarza

Wbrew powszechenmu przekonaniu LSO (Liturgiczna Służba Ołtarza) to nie tylko ministranci, choć w większości parafii do nich się ona ogranicza. W jej skład wchodzą wszystkie osoby zaangażowane w liturgię mszy św. lub nabożeństw. Mogą to więc być: ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze komunii św., organiści, schole, chóry, czytający Słowo Boże, podający intencje modlitwy wiernych, psałterzyści, kantorzy, komentatorzy, służba darów, służba ładu, osoby zbierające kolektę, itp.

Praktycznie więc każdy może włączyć się w te posługi byle tylko mieć dość dobrej woli i odwagi, by wyjść z tłumu i zaangażować się dla dobra parafialnej wspólnoty. Co z tych możliwości jest dla Ciebie?
Na dzień dzisiejszy w naszej parafii jest kilka osób czytających Słowo Boże, 4 ministrantów, 4 kandydatów, 3 organistów, kilku panów zbierających kolektę.

Wspólnota Żywej Drogi Krzyzowej


Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej (właściwie 2 ŻDK tworzące jedną Wspólnotę) powstała w naszej parafii po rekolekcjach głoszonych przez o. Bernardyna z Rzeszowa, gdzie takie wspólnoty istnieją od 2004 roku. Dla Kościoła Powszechnego Stowarzyszenie Żywej Drogi Krzyżowej erygował już w 1901 roku Papież Leon XII.
Celem istnienia tej wspólnoty jest:
  • powiększanie chwały Bożej
  • większe umiłowanie Jezusa
  • łączenie własnego krzyża z męką Zbawiciela
  • nieustanna łączność z Maryją, Matką Bolesną, która trwała u stóp krzyża,
  • pogłębianie pobożności pasyjnej przez codzienne rozważanie stacji Drogi Krzyżowej,
  • duchowa łączność z członkami WŻDK przez modlitwę.
Wspólnota ta skierowana jest do każdego, kto gotowy jest codziennie rozważać jedną stację Drogi Krzyżowej i ma w sobie pragnienie rozwoju w głębszej jedności z cierpiącym Zbawicielem. Jeśli takich osób będzie 14, powstaje Wspólnota, która spośród siebie wybiera osobę odpowiedzialną. Raz w miesiącu wspólnie rozważamy Mękę Syna Bożego (u nas w I piątki po mszy św.), zmieniane są stacje i spotykamy się „przy herbatce”. Przewidziany jest również wspólny opłatek i Dzień Skupienia.
Może i Ciebie Pan zaprasza na taką drogę duchowego rozwoju i pomagania Mu w zbawianiu ludzi?

Żywy Różaniec


Do odmawiania różańca Matka Najświętsza zachęcała często w swoich objawieniach. Bogu niech będą dzięki, że i w naszej parafii są ludzie, którzy codziennie modlą się rozważaniem (razem z Maryją) tajemnic różańcowych. Część z tych osób zjednoczyło się w 15-to, a później 20-to osobowe grupy, aby tworzyć Wspólnotę Żywego Różańca, których założycielką w skali światowej była Paulina Jaricot. Więcej informacji przeczytać można na tej stronie.
Obecnie w parafii naszej, która liczy ponad 2000 mieszkańców, z których zdecydowana większość uważa się za cząstkę Kościoła Katolickiego, jest tylko 2 Róże (a mogłoby być sto!). Czy prośba Maryi pozostanie bez echa? A może i TY masz powołanie do włączenia się do takiej wspólnoty (w swojej parafii)? Nie zwlekaj – czekają.

Podkategorie