Liturgiczna Służba Ołtarza

Wbrew powszechenmu przekonaniu LSO (Liturgiczna Służba Ołtarza) to nie tylko ministranci, choć w większości parafii do nich się ona ogranicza. W jej skład wchodzą wszystkie osoby zaangażowane w liturgię mszy św. lub nabożeństw. Mogą to więc być: ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze komunii św., organiści, schole, chóry, czytający Słowo Boże, podający intencje modlitwy wiernych, psałterzyści, kantorzy, komentatorzy, służba darów, służba ładu, osoby zbierające kolektę, itp.

Praktycznie więc każdy może włączyć się w te posługi byle tylko mieć dość dobrej woli i odwagi, by wyjść z tłumu i zaangażować się dla dobra parafialnej wspólnoty. Co z tych możliwości jest dla Ciebie?
Na dzień dzisiejszy w naszej parafii jest kilka osób czytających Słowo Boże, 4 ministrantów, 4 kandydatów, 3 organistów, kilku panów zbierających kolektę.