Wspólnota Żywej Drogi Krzyzowej


Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej (właściwie 2 ŻDK tworzące jedną Wspólnotę) powstała w naszej parafii po rekolekcjach głoszonych przez o. Bernardyna z Rzeszowa, gdzie takie wspólnoty istnieją od 2004 roku. Dla Kościoła Powszechnego Stowarzyszenie Żywej Drogi Krzyżowej erygował już w 1901 roku Papież Leon XII.
Celem istnienia tej wspólnoty jest:
  • powiększanie chwały Bożej
  • większe umiłowanie Jezusa
  • łączenie własnego krzyża z męką Zbawiciela
  • nieustanna łączność z Maryją, Matką Bolesną, która trwała u stóp krzyża,
  • pogłębianie pobożności pasyjnej przez codzienne rozważanie stacji Drogi Krzyżowej,
  • duchowa łączność z członkami WŻDK przez modlitwę.
Wspólnota ta skierowana jest do każdego, kto gotowy jest codziennie rozważać jedną stację Drogi Krzyżowej i ma w sobie pragnienie rozwoju w głębszej jedności z cierpiącym Zbawicielem. Jeśli takich osób będzie 14, powstaje Wspólnota, która spośród siebie wybiera osobę odpowiedzialną. Raz w miesiącu wspólnie rozważamy Mękę Syna Bożego (u nas w I piątki po mszy św.), zmieniane są stacje i spotykamy się „przy herbatce”. Przewidziany jest również wspólny opłatek i Dzień Skupienia.
Może i Ciebie Pan zaprasza na taką drogę duchowego rozwoju i pomagania Mu w zbawianiu ludzi?