1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

Św. Franciszek - Boży szaleniec, głosiciel pokoju i miłosierdzia, uosobenie radości i prostoty, piewca piękna stworzenia. Kroczył bezkompromisowo drogą Ewangelii naśladując swojego Mistrza aż po doświadczenie miłości ukrzyżowanej.
Bez teologicznego wykształcenia, nietytułowany inżynier Kościoła od ośmiu wieków służy nam jako przykład zachwytu dobrocią Boga oraz wzór miłości do Niego i do każdego człowieka.

Zachęcamy do bliższego poznania życia i duchowości Biedaczyny z Asyżu. Polecamy lekturę jego pism i modlitw zamieszczonych na naszej stronie dzięki życzliwości Ojców Kapucynów.

Zapraszamy do dzielenia się własnymi przemyśleniami i świadectwami, by - jak nasz Patron - nieść innym pokój i dobro.